Racefietsreglement

Indeling in groepen naar snelheid: 

GroepKoersToerRecreatief
Type fietserSportiefToerfietserRecreatief
Gemiddelde streefsnelheid onder normale weers- omstandigheden(km/uur)31 (+/-2)29 (+/-2)27 (+/-2)

Dinsdagavondritten dames:

GroepA-groepB-groepC-groepD-groep
Gemiddelde streefsnelheid onder normale weers- omstandigheden(km/uur)30282624
 1. Voor elke groep geldt: alleen die snelheden aanhouden als iedereen in de groep in staat is dit tempo te volgen. Dus samen uit, samen thuis tenzij iemand zelf besluit tijdens de rit over te stappen naar een andere groep. We gaan er van uit dat een ieder zijn/haar groep zelf kan uitzoeken. De op 1 na laatste in de groep let er op dat er niemand achterblijft. Indien iemand bij herhaling de zwakste schakel is in de groep dan wordt er van hem/haar verwacht over te stappen naar een lagere groep.
 2. Het bestuur benoemt elk jaar per groep een aantal wegkapiteins. Hiervan is er altijd wel 1 aanwezig. Voor het vertrek is bekend wie die dag wegkapitein is. Hier wordt onvoorwaardelijk naar geluisterd zonder morren. Bij de wegkapitein kun je tijdens de rit ook dat aangeven waaraan aandacht geschonken moet worden. De wegkapitein registreert na afloop enkele gegevens (gemiddelde snelheid, orde, commentaar, route, groepsgrootte, etc). Ook in overleg met de wegkapitein kan men besluiten om bv onderweg een kop koffie ergens te nuttigen bij lange afstanden.
 3. Vanaf het vertrek worden de groepen gesplitst. Er wordt dus niet aangesloten bij een hogere groep, dus ook niet het eerste gedeelte van de tocht. De wegkapiteins controleren dit.
 4. Indien de grootte van een groep bij vertrek groter dan 16 is dan wordt deze opgesplitst. Echter, met de nieuwe groepsindeling zal dit zelden het geval zijn. Voor de afgesplitste groep wordt ook een wegkapitein benoemd. Indien de A, B of C groep bij het vertrek kleiner is als 6 dan wordt aan die groep overgelaten om zich bij een andere groep aan te sluiten.  Voor de dames D-groep geldt een minimum aantal rijders van 6. De wegkapiteins van de desbetreffende groepen regelen dit. Echter, samenvoegen mag alleen voor A bij B groep of B bij C. Het reglement van de laagste groep wordt dan nageleefd en de wegkapitein komt dan ook uit de laagste groep. Ook bij samenvoegen mag de groep niet groter worden als 16.
 5. Alle groepen passen de snelheid aan tijdens het passeren van dorps- en stadskernen en bij het naderen van stoplichten. Voor stoplichten geldt: naderen met gepaste snelheid en indien de voorste 2 besluiten bij oranje, in verband met onze eigen veiligheid, toch door te fietsen dan geldt dit voor de hele groep. Er wordt dan niet plotsklaps middenin het peloton geremd.  
 6. Nieuwe regel: Wanneer men andere fietsers inhaalt, wordt er met een (bel)signaal de komst van de groep aangekondigd, vervolgens zegt de voorste tegen de fietsers: “grote groep” en de laatste in de groep geeft aan: “laatste”.
 7. Per groep wordt er regelmatig doorgedraaid.
 8. Als er toch onverwachts van de route wordt afgeweken dan bepaald in eerste instantie de voorste fietsers de richting. Beter eerst de verkeerde kant op dan remmen en ongelukken veroorzaken. Daarna bepaalt de wegkapitein hoe we de route vervolgen.
 9. Het bestuur ziet liever helemaal geen ligsturen in het peloton.
 10. De 2 die op kop van het peloton fietsen, houden de sturen naast elkaar zonder de snelheid op te voeren.
 11. De helmplicht spreekt voor zich.
 12. Als er met zijwind gefietst wordt dan wordt er een waaier gevormd. Op smalle wegen, bv op fietspaden, en bij grote groepen worden er meerdere waaiers gevormd (men blijft wel met z’n tweeën naast elkaar fietsen).
 13. Wanneer er toch iemand achterop raakt dan wacht of stopt de hele groep. Er wordt dus niet door een deel van de groep langzaam doorgefietst als een ander deel van de groep stopt.
 14. Niet vanuit het peloton voorbij rijden en dan op kop gaan rijden. Een ieder blijft rustig op zijn/haar beurt wachten. Zodra de kop wordt overgenomen dan wordt er goed opgelet dat de snelheid niet plotseling met enkele kilometers/uur wordt opgevoerd. Snelheid opbouwen mag wel, tenminste als de groep dit aan kan, maar dit dient geleidelijk te gebeuren.
 15. Hoe groter de groep hoe meer tijd men moet nemen na een bocht om weer op de gewenste snelheid te komen.
 16. Elk lid fietst op maandag-, dinsdag- en woensdagavond en zaterdag in het tenue van de club.  
 17. Omdat we iedereen in de gelegenheid willen stellen om ook op de maandag- en woensdagavond mee te fietsen vertrekken we ook dan in 2 groepen. Een A-B groep en een B-C groep. Ook dan gelden alle bovengenoemde punten tav snelheid, afstand, benoemen van de wegkapitein, etc. Op deze wijze kunnen ook alle dames meefietsen op de maandag- en woensdagavond.