Opbrengst dauwtraprit voor Hospice Dalfsen

Afgelopen week is de opbrengst van de Dauwtraprit € 1072,00 overgemaakt naar Stichting Hospice Dalfsen.
Onderstaand het bericht dat  wij ontvingen van het bestuur van Stichting Hospice Dalfsen:

Beste leden van de toerclub,

Mede namens alle vrijwilligers, de coördinatoren en het bestuur van het hospice wil ik bij deze onze dank uitspreken voor wat jullie voor het hospice in Dalfsen hebben gedaan. We zijn er zeer verguld mee en zullen er voor zorgen dat het geld goed besteed wordt.
Als jullie er geen bezwaar tegen hebben zullen we ook enige bekendheid geven aan jullie gift.

Het lukt me niet zomaar om alle 160 deelnemers te bedanken voor hun inzet. We zouden het op prijs stellen als jullie onze waardering over willen brengen aan de hele groep.
Nogmaals dank voor jullie inzet en voor de geweldige bijdrage.

Namens het hospice Dalfsen

Johan Wiltvank, voorzitter