Ledenvergadering

De agenda van de ALV, het jaarverslag 2017 en de notulen van de ALV 2016 zijn te downloaden via het besloten deel van de site.
(na inloggen onder home –> notulen)