Ledenvergadering

Verslag ALV

Afgelopen maandag een ALV met een opkomst van 55 leden, hartstikke mooi!

Afscheid bestuursleden

We hebben met veel waardering afscheid genomen van Hans, Henk en Easger. Albert heeft hen met mooie speeches bedankt voor hun jarenlange inzet voor TCN.

Nieuwe kleding

Verder heeft de kledingcommissie de nieuwe kleding gepresenteerd. Een mooi ontwerp met dank aan de sponsoren:

Lindenholz Rouveen, Tibben Wonen Nieuwleusen, Albert Heijn Nieuwleusen, Klaas Oosterveen Olie-en Gashandel, Aannemingsbedrijf Heetebrij en natuurlijk veel dank aan de Kledingcommissie 😊 !!

De webshop opent binnenkort en daar volgt uiteraard bericht over.

Stuurgroep vernieuwing

Daarnaast heeft de stuurgroep Vernieuwing de bijgesloten presentatie gedeeld en commitment gevraagd aan de aanwezige leden om de plannen voor het komende verenigingsjaar uit te werken en aan te jagen en daarbij aan te sluiten bij het huidige bestuur.De aanwezige leden hebben commitment gegeven om ook als lid van TCN een bijdrage te willen leveren. Dat is een goed begin! Voor het vervolg is wel nodig om te weten ‘hoe’ we allemaal ons steentje willen/kunnen bijdragen. Dat vragen we uit via de bijgesloten enquête.

Belangrijke data:

Snertrit: zaterdagochtend 14 januari heb je een mountainbike (of kun je die lenen) ga dan gezellig mee. We starten vanaf Arie Meijer en hij heeft aangeboden ook de snert te verzorgen. Dank alvast daarvoor! Meer informatie volgt.  

Goede voornemens borrel: vrijdag 27 januari ’s avonds, locatie en tijdstip volgt. Houd de avond vrij om elkaar een goed nieuw fietsjaar te wensen en samen goede voornemens te maken voor het nieuwe seizoen!

Tot slot

We verwachten jullie reactie op de enquête en kijken graag vooruit naar een mooi fietsseizoen, focus op plezier en betrokkenheid met huidige en hopelijk ook nieuwe TCN – ers !

Hartelijke groet,

Albert, Carla, Harry, Hendrik Jan, Jacolien, Jan, Trudy, Wietske