Disclaimer

Algemeen

Toerclub Nieuwleusen, hierna te noemen TCN, verleent u hierbij toegang tot www.toerclubnieuwleusen.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door TCN en derden zijn aangeleverd. TCN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TCN.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. TCN oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. TCN zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TCN en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TCN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.