ATB reglement

We onderscheiden 3 verschillende ritten:

  1. Zondagochtend- en zaterdagmiddagtocht;
  2. Woensdagavondtraining;
  3. Georganiseerde toertochten.

1. Zondagochtend- en zaterdagmiddagtocht.

Deze tochten met een lengte tussen de 35 en 100 kilometer vertrekken vanaf een vast startpunt en tijd. Zaterdagmiddag om 14:00 uur vanaf de Punthorst, zondagochtend om 09:30 uur vanaf Bos Bedden te Nieuwleusen. De zondagochtendtochten zijn er het hele jaar door, de zaterdagmiddagtocht alleen tijdens het winterseizoen. Vertrektijden worden stipt aangehouden, er wordt niet gewacht.
Belangrijkste van deze ritten is het gezamenlijk fietsen door de omgeving, samen uit, samen thuis. Mountainbiken is een meer individuele sport dan wielrennen en op deze manier wordt het clubgevoel gewaarborgd. Wanneer er toch iemand achterop raakt dan wacht of stopt de hele groep. Er wordt dus niet door een deel van de groep langzaam doorgefietst als een ander deel van de groep stopt.
Basis is de ATB-route door het Staphorster bos.

2. Woensdagavondtraining.

De woensdagavondtrainingen zijn meer gericht op snelheid. Vertrekpunt is Bos Bedden om 18:30 uur. Van daaruit wordt gezamenlijk vertrokken naar de ATB route in het Staphorster bos. We gaan de route op vanaf de Evenboersweg. De route kan door een ieder op eigen tempo worden gereden, na elke ronde wordt gewacht tot de groep compleet is en wordt er besloten of er nog een ronde wordt gereden. Vervolgens gaat de groep weer gezamenlijk huiswaarts, samen uit samen thuis. De trainingen vinden alleen tijdens de zomertijd plaats (april tot en met september).

Voor alle trainingen geldt dat vooraf in overleg de route van die dag wordt gekozen. Als er grote verschillen in snelheid of gewenste afstand ontstaan wordt gekozen om in 2 groepen te vertrekken. Door het niveauverschil in de groepen niet te groot te laten worden blijft het leuk voor iedereen!

3. Georganiseerde toertochten.

Er kan in clubverband worden deelgenomen aan de diverse toertochten in een gebied met een straal van ca. 50 km rond Nieuwleusen-Staphorst-Rouveen. De tochten worden vermeld op de website van TCN onder activiteiten. Aanmelden gaat via de WhatsApp groep van de ATB. Deelnemers regelen vervolgens onderling het vervoer. De toertochten worden op eigen tempo gereden. Na afloop gaat men gezamenlijk huiswaarts.

Voor alle ritten gelden verder onderstaande regels:

  1. Alle groepen passen de snelheid aan tijdens het passeren van andere fietsers, wandelaars en ruiters.
  2. De helmplicht spreekt voor zich, geen helm is niet fietsen.
  3. De voorste rijder waarschuwt tijdig voor een steile beklimming zodat er meer afstand genomen kan worden.
  4. Hoe groter de groep hoe meer tijd men moet nemen na een obstakel of klim om weer op de gewenste snelheid te komen.
  5. Elk lid fietst in het tenue van de club.
  6. En natuurlijk houden we ons aan de gedragscode MTB:

a. Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
b. Respecteer de natuur: plant én dier.
c. Fiets in kleine groepjes.
d. Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
e. Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
f. Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
g. Maak geen onnodig lawaai.
h. Laat geen afval achter.